New business development

Hands-on diensten met veel expertise

 

Ons New Business Development (NBD)-project staat voor hands-on business development van belovende ideeën.

Door een intensieve coaching en begeleiding, maar ook door actief mee te werken aan de verdere ontwikkeling van het project, willen wij samen met de projecteigenaar zijn initiatief doen groeien naar een gezonde start-up. We kunnen hierbij een beroep doen op onze interne business development managers, maar we gebruiken ook vaak externe experten die wij recruteren uit ons netwerk van ervaren coaches, business angels en ex-ondernemers. Zij pakken deze projecten aan alsof het hun eigen bedrijf wordt.

Ons NBD-project is een risicodelend project. Bij een positief resultaat van het businessdevelopmentproces (met andere woorden: bij de oprichting van een nieuwe onderneming) krijgen wij onze inspanningen vergoed onder de vorm van winstbewijzen. Deze winstbewijzen worden ondergebracht in de cvba Spinlinc, die Innotek samen met het SCK, de Thomas More Hogeschool en Belgoprocess heeft opgericht.

Ook de Universteit Antwerpen en VITO hebben hun samenwerking binnen dit project toegezegd.

Voor meer informatie: Toon Peeters (tp [at] innotek [dot] be, 014 570 574)