Link2Innovate

 

 

Link2Innovate wil grensoverschrijdende samenwerking realiseren tussen jonge innovatieve technologiebedrijven en gevestigde bedrijven om tot concrete nieuwe toepassingen te komen.

 

Focus ligt op slimme toepassingen van sleuteltechnologieën van de toekomst zoals micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie, geavanceerde materialen, industriële biotechnologie of geavanceerde fabricatiesystemen en –processen.

 

Via coaching en samenwerking wil het project KO’s in de grensregio Vlaanderen-Nederland helpen om de zogenoemde valley of death te trotseren en producten en diensten sneller en efficiënter in de markt te zetten. Experimentele ontwikkeling zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling zorgt ervoor dat het product of dienst voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast kunnen beide bedrijven beroep doen op coaching.

Link2Innovate wordt gecoördineerd door Innotek met volgende partners in Vlaanderen en Nederland:

          

Vlaamse partners


 

              

Nederlandse partners


 

 

 

 

   

Projectperiode: 01/04/2016 - 31/03/2019

Voor meer informatie over dit project

Ook kan u contact opnemen met Sofie Verhaegen (sv[at]innotek[dot]be, +32 (0)14 570 537).

 

Met financiële steun van:

     

Link2Innovate is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info: www.grensregio.eu