EFRO spin-offproject 2009-2013

          

Op 16 maart 2013 kwam er een eind aan het EFRO-project 'Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs'. Vier jaar lang ging Innotek samen met zijn netwerk van ex-ondernemers, business angels en ervaren consultants bij bestaande bedrijven op zoek naar nevenactiviteiten die voldoende potentieel boden om het als zelfstandige activiteit waar te maken.

De methodiek van scouting en scanning bleek een effectieve manier om bedrijven ertoe aan te zetten over mogelijke spin-offopportuniteiten na te denken. Bij voldoende aanwezig potentieel en op voorwaarde dat het bedrijf voldoende gemotiveerd was om de spin-offopportuniteit verder uit te werken, werd er via coaching aangezet tot daadwerkelijke actie.

 

De resultaten van deze inspanningen mogen gezien worden.

Over een periode van 4 jaar werd er bij meer dan 300 bedrijven via scouting gezocht naar spin-offpotentieel. Bij meer dan een kwart van de deelnemende bedrijven resulteerden de daaropvolgende scanning- en coachinginspanningen in de creatie van een spin-off. 

Uit de opvolging van de spin-offs die in de projectperiode 2009-2011 waren opgericht, bleek dat 90% hiervan 2 jaar later nog steeds actief waren. Meer nog: het aantal mensen dat in die spin-offs tewerkgesteld was, bleek aanzienlijk gegroeid. De ondernemers gaven ook aan te verwachten dat dze groei zich de komende jaren zou doorzetten. 

Hieruit blijkt dat de ondersteuning van Innotek en het netwerk van coaches met betrekking tot het opstarten van spin-offs niet alleen leidt tot de oprichting van nieuwe bedrijven, maar dat de gehanteerde methodiek garant staat voor een duurzame tewerkstelling.

De analyse van de verschillende cases in de scanningfase en de versterking van businessplannen via een doorgedreven coaching zorgt er immers voor dat de spin-offs die via het EFRO-project zijn opgericht, gewapend zijn om op lange termijn uit te groeien tot gezonde en stabiele bedrijven.

 

Graag meer informatie, neem dan contact op met Toon Peeters (tp@innotek.be, tel 014 570 582) of Sofie Verhaegen (sv@innotek.be, tel 014 570 537).